Regulamin

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem przez formularz wstępnej rezerwacji.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Ośrodek Białe Domki Kopalino, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018 poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku ( 25%  wartości pobytu)  na konto wskazane w rezerwacji. Jednocześnie wpłata zadatku potwierdza dokonanie rezerwacji i akceptację warunków rezerwacji i innych warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rezerwacji lub w terminie uzgodnionym.
 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek NIE jest zwracany.
 7. Po otrzymaniu zadatku wysłane zostanie  potwierdzenie rezerwacji.
 8. Opłata za wynajem jest pobierana pierwszego dnia podczas zameldowania. Do ceny wynajmu doliczana jest opłata klimatyczna zgodna ze stawką Gminy Choczewo.
 9. Goście są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania.
 10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 11. Goście nie mają prawa przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścili opłatę.
 12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez wiedzy i zgody właścicieli), zastrzegamy sobie prawo do zerwania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
 13. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych szkód.
 14. Goście  ponoszą całkowita odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób .
 15. Wszelkie usterki i awarie powstałe w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłosić.
 16. Za samochody i rzeczy wartościowe pozostawione w domkach oraz na terenie całej posesji nie ponosimy odpowiedzialności.
 17. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zdrowie osób przebywających i korzystających z atrakcji na terenie posesji Białe Domki Kopalino. Dzieci powinny być pod stalą opieką osób dorosłych.   
 18. W sezonie letnim preferujemy wynajem od soboty do soboty.
 19. Zameldowanie i odbiór kluczy od godziny 16.00 -18.00.
 20. Wymeldowanie i zdanie kluczy do godziny 10.00.
 21. Przed wymeldowaniem nastąpi sprawdzenie wyposażenia i stanu domku.
 22. Cisza nocna na teranie ośrodka obowiązuje w godz. 22.00-7.00.
 23. Po godzinie 22.00 na terenie posesji nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.
 24. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 26. Goście zobowiązani są do pozostawienia domu w czystości. W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście zobowiązani będą do jego uprzątnięcia lub zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami .
 27. Pobyt zwierząt wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 28. Białe Domki Kopalino stawiają na ekologię – prosimy o segregacje śmieci.

Regulamin

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub mailem przez formularz wstępnej rezerwacji.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Ośrodek Białe Domki Kopalino, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018 poz.1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku ( 25%  wartości pobytu)  na konto wskazane w rezerwacji. Jednocześnie wpłata zadatku potwierdza dokonanie rezerwacji i akceptację warunków rezerwacji i innych warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Płatności należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rezerwacji lub w terminie uzgodnionym.
 5. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 6. W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek NIE jest zwracany.
 7. Po otrzymaniu zadatku wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji.
 8. Opłata za wynajem jest pobierana pierwszego dnia podczas zameldowania. Do ceny wynajmu doliczana jest opłata klimatyczna zgodna ze stawką Gminy Choczewo.
 9. Goście są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania.
 10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 11. Goście nie mają prawa przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścili opłatę.
 12. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z domku (bez wiedzy i zgody właścicieli), zastrzegamy sobie prawo do zerwania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty za pobyt.
 13. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych szkód.
 14. Goście  ponoszą całkowita odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób .
 15. Wszelkie usterki i awarie powstałe w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłosić.
 16. Za samochody i rzeczy wartościowe pozostawione w domkach oraz na terenie całej posesji nie ponosimy odpowiedzialności.
 17. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz zdrowie osób przebywających i korzystających z atrakcji na terenie posesji Białe Domki Kopalino. Dzieci powinny być pod stalą opieką osób dorosłych.   
 18. W sezonie letnim preferujemy wynajem od soboty do soboty.
 19. Zameldowanie i odbiór kluczy od godziny 16.00 -18.00.
 20. Wymeldowanie i zdanie kluczy do godziny 10.00.
 21. Przed wymeldowaniem nastąpi sprawdzenie wyposażenia i stanu domku.
 22. Cisza nocna na teranie ośrodka obowiązuje w godz. 22.00-7.00.
 23. Po godzinie 22.00 na terenie posesji nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.
 24. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 25. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 26. Goście zobowiązani są do pozostawienia domu w czystości. W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście zobowiązani będą do jego uprzątnięcia lub zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami .
 27. Pobyt zwierząt wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.
 28. Białe Domki Kopalino stawiają na ekologię – prosimy o segregacje śmieci.